Selecteer een pagina

‘Meer tijd én meer deskundigheid voor onze jeugdige inwoners die dit nodig hebben ’

Over de meerwaarde van het CenA team bij signalering en aanpak (vermoeden) ADHD

Ching Ching Tang is jeugdarts en coördinator van het Consultatie- en Adviesteam in de regio Gooi- en Vechtstreek. Wat is haar visie op de samenwerking met huisartsen, wat zijn de voordelen voor de patiënten, en wat kan er misschien nog beter?

Wat doet het CenA team precies?
“Het Consultatie- en Adviesteam bestaat uit jeugdartsen, een klinisch psycholoog en orthopedagoog en ondersteunt huisartsen bij het signaleren en doorverwijzen van kinderen met – een vermoeden van – ADHD of andere psychosociale problemen. We stellen geen diagnose, maar zorgen met name voor vraagverheldering of extra screening. Daarbij gebruiken we bijvoorbeeld de AVL, dit is een ADHD-vragenlijst.”

“Bij ernstige zaken zorgen wij voor een doorverwijzing naar GGZ, maar dat is niet altijd nodig. In sommige gevallen is het een kwestie van het geruststellen van de ouders en hun kind. En soms signaleren we bijvoorbeeld dat er iets heel anders speelt bij het kind, zoals schoolproblemen of thuisproblemen die niets met ADHD te maken hebben. Meestal kunnen we na 1 of 2 gesprekken wel inschatten wat er nodig is om een kind verder te helpen, of door  verwijzen naar de juiste plek. Medicatie voorschrijven doen we niet. Dat is een taak voor de kinderpsychiaters of GGZ, de partijen waarnaar doorverwezen wordt als dat nodig is.” 

Hoeveel huisartsen werken samen met het CenA-team?
“In onze regio (Gooi- en Vechtstreek) werkt ongeveer de helft van alle huisartsen met het CenA  team. Het CenA team is opgericht als gezamenlijk initiatief van 7 gemeenten in Gooi en Vechtstreek en zij financieren dit gezamenlijk.

Wij zien meerwaarde van deze aanpak, maar het voorbeeld wordt nog niet veel gevolgd door andere regio’s en gemeenten. Misschien is er een drempel omdat een gemeentelijke organisatie en een huisarts toch redelijk ver van elkaar af staan.“

Wat is in jouw ogen het voordeel voor de patiënten?
“Met name dat er meer tijd is voor de patiënt, én meer deskundigheid door het multidisciplinaire karakter van het team. Elk teamlid neemt zijn eigen specialisatie mee. De jeugdarts zijn sociaal-medische expertise en kennis over de ontwikkeling van het kind en de psycholoog en orthopedagoog hun kennis over psychosociale en psychiatrische problemen. Daarnaast is de snelheid waarmee patiënten gezien kunnen worden een groot voordeel. Vaak wordt al binnen 2 weken na het bezoek aan de huisarts contact met ze opgenomen. De wachtlijst voor een GGZ instantie is meestal veel langer, terwijl die er niet eens altijd aan te pas hoeft te komen.”

Zie je ook nog mogelijke verbeterpunten?
 Er is altijd verbetering mogelijk in de samenwerking tussen alle partijen die met jeugdigen te maken hebben; huisartsen, scholen, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en gemeenten. Agenda’s zijn vaak overvol en iedereen is druk. Ook is het wel eens  onduidelijk wat ieder te bieden heeft. Ons team probeert daarin als een spin in het web een netwerkrol te vervullen.