Selecteer een pagina

Lees hier de praktijkervaringen en tips van huisartsen

De diagnostiek én behandeling van kinderen met (eenvoudige) ADHD in de huisartsenpraktijk?

Dóen, vinden deze drie huisartsen. In een interview vertellen zij hoe zij de eerstelijnszorg van ADHD succesvol organiseren binnen hun praktijk, met een snelle diagnose en adequate doorverwijzing – indien noodzakelijk – naar de tweede lijn of  naar een anderhalvelijns zorg,  de ADHD-verwijsstraat.

Huisarts Dolf Coppoolse heeft sinds 4 jaar een praktijkondersteuner GGZ-jeugd ‘in huis’, bij wie kinderen en ouders vaak binnen 2 weken al terecht kunnen. Bovendien weet ze blindelings de weg te vinden op de sociale kaart.

Huisarts Martin Voerknecht heeft een succesvolle samenwerking met het Consultatie en Adviesteam. Ook hier kunnen de kinderen zeer snel terecht voor een diagnose en in veel gevallen blijft een doorverwijzing naar GGZ zelfs achterwege. Hier de praktijkervaringen én tips van beide huisartsen.

Huisarts Wim Brunninkhuis is de initiator achter het succesvolle concept van onder andere de ADHD-verwijsstraat. Psychiater Frans Huitema verleent zijn diensten aan de Regiopoli en is betrokken bij de opzet van de ADHD-verwijsstraat. Een initiatief met als doel huisartsen te ondersteunen met de expertise van specialisten, zodat zij patiënten zelf in behandeling kunnen houden en de druk op het ziekenhuis afneemt.

Dolf Coppoolse, huisarts in castricum

‘We zijn verwend met deze ervaren dame in de praktijk’

Martin Voerknecht, huisarts in Bussum

‘Het CenA-team kent de gedetailleerde sociale kaart en weet waar aan te grijpen’

ADHD-diagnose binnenkort in anderhalvelijns

‘Nieuwe verwijsstructuur verlicht druk op de wachttijden’