Selecteer een pagina

CenA-team

‘Meer tijd én meer deskundigheid voor onze jeugdige inwoners die dit nodig hebben ’ Over de meerwaarde van het CenA team bij signalering en aanpak (vermoeden) ADHD Ching Ching Tang is jeugdarts en coördinator van het Consultatie- en Adviesteam in de regio Gooi- en...

ADHD verwijsstraat in de anderhalvelijns


‘ADHD-verwijsstraat in de anderhalvelijns’ Kortere wachttijden, hoge patiënttevredenheid en tijdwinst voor specialist lees verder Spreekuur buiten het ziekenhuis, in de anderhalvelijnszorg. Steeds meer medisch specialisten in Drachten verlenen hun diensten aan de...